cap

 

עמוד ראשי > לסטודנט > פרטים מנהליים

בקשת אשרת סטודנט
Visado de Estudios

כן, גם סטודנטים לספרדית יכולים להוציא אשרה ואז בספרד גם אישור שהייה לתקופת הקורס, כל עוד הקורס ניתן בבי"ס מוכר.
כאן תמצאו את רשימת בתי-הספר המוכרים בידי אינסטיטוטו סרוונטס ולכן הזמנה מהם לקורס ארוך משלושה חודשים תאפשר לכם לקבל אשרת סטודנט.

בטופס הבקשה לויזה נטען שזמן ההמתנה המקסימלי לתשובה הוא 4 חודשים וחצי. יש לאסוף אותה תוך חודשיים מיום ההודעה על קבלתה מהשגרירות.
להגיש בקשה באופן אישי חודשים ארוכים לפני היציאה לספרד , בשגרירות ספרד בישראל, רח' דניאל פריש 3 בתל-אביב, טל' 03-6965218, ולהצטייד במסמכים הבאים:
טופס בקשה (הקלק להורדה)
דרכון בתוקף
3 תמונות דרכון על רקע לבן
מסמך בנקאי המוכיח אמצעי קיום (שאלו בשגרירות על סכומי הכסף המדוייקים)
אישור קבלה למוסד הלימודים
הצהרת בריאות מרופא המשפחה שאומר שאין לכם מחלות מידבקות
תעודת יושר ממשטרת ישראל
מקור המידע

 

בקשת תעודת זהות לסטודנט
tarjeta de identidad de estudiante

יש להכנס לספרד עם אשרת תייר שהוצאה בשגרירות ספרד בישראל כדי לקבל תעודת תושב. יש לבקש תעודה זו, תוך חודש מיום הכניסה לספרד עם אשרת הסטודנט.
מחיר: 5.48 ארו, טלפון לבירורים 913226813

יש לגשת לתחנת משטרה שמטפלת בעניין זה (Comisaría de Extranjeros) בעיר המגורים ולהצטייד קודם כל בהמון סבלנות כי התורים יכולים להגיע ל5 שעות. ובנוסף להביא:
טופס בקשה (הקלק להורדה)
דרכון בתוקף עם אשרת הסטודנט ועותק שלו
3 תמונות דרכון על רקע לבן
תעודת יושר ממשטרת ישראל (לא תמיד מבקשים, שמרו על המקורי שהראיתם בשגרירות)
ביטוח בריאות לכל תקופת שהייתכם (לא תמיד יבקשו)
תעודה המעידה על היותך רשום במרכז הלימודים
מקור המידע

 

הארכת אשרת סטודנט
PRÓRROGA DE ESTANCIA POR INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

ראו כאן בסעיף האחרון כל מה שצריך


הערה אישית:
האמת, בינינו, חבל על הזמן, הכסף והעצבים.
תוכלו בקלות ללמוד פה כמה שתרצו בתור תיירים, ואף אחד לא ישים לב שאינכם חוקיים. זה לקחת סיכון מחושב, אבל מאוד מחושב.

 

ani@yadidbemadrid.com להצעות והערות כתוב לנו
una página de porlared, S.L. אתר של