libbi

 

עמוד ראשי > מידע כללי > יהדות
כלכלה - תחבורה - בריאות - יהדות - תקשורת - פנאי - דעות על ספרד

בתי כנסת
ארגונים
אוכל כשר

ראשיתו של הישוב היהודי בספרד מלפני חרבן בית שני. תחת שלטון רומי התישבו יהודים בעיקר בערי החוף המזרחי ובערים הדרומיות. יש ידיעות על קשרים בין יהודים לנוצרים ועל חקלאים יהודים. בסוף המאה ה-6, כאשר המלך הויזיגוטי קבל את הנצרות הקתולית, סבלו היהודים מאפליה ומהשפלות וחלה החמרה במצבם של היהודים. נאסר עליהם לכהן במשרות צבוריות שמקנות לנושאיהם אפשרות להעניש נוצרים, נאסרו נשואי תערובת ונאסר לגיר עבדים. תקנות אלו הוחלו במאה ה-7 גם נגד מומרים יהודים.
בשנת 711 כבשו המוסלמים את ספרד ואז החלה תקופת תור הזהב של יהדות ספרד. בתקופה זו החלה רוחה לישוב היהודי, היהודים מילאו תפקידי מפתח וחוו תקופה של פריחה ושגשוג כלכלי דתי ותרבותי. עוד בעצם ימי הכבוש היהודים מילאו תפקיד חשוב והיו מתווכים בין הנוצרים למוסלמים וגם הפקידו המוסלמים בידי היהודים מבצרים לשמירה. מדינאים ומלומדים יהודים פעלו בחצרות השליטים המוסלמים. כך תפש רבי חסדאי אבן שפרוט עמדה רבת השפעה בחצר הח'ליף בקורדובה (המאה ה-10), ורבי שמואל הנגיד התבסס בגרנדה (מחצית המאה ה-11). תקופת תור הזהב של יהדות ספרד העמידה רבנים ואנשי רוח, הן בלמודי קודש והן בפילוסופיה, בשירה ובדקדוק. הפילוסופיה היהודית נסתה לגשר בין המסורת וההגיון, כשהיא משפעת מהפילוסופיה היונית ומהעולם המוסלמי. כמו כן עסקו היהודים בתורת הסוד היהודית-הקבלה. תקופה זו גם התאפיינה ביוצרים, משוררים והוגים יהודיים חשובים רבים כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה אבן עזרא, רבי שמואל הנגיד, רבי מנחם בן סרוק, רבי יונה אבן ג'נאח, רבי שלמה בן אדרת, רבי יצחק אלפסי, ובמיוחד הרמב"ם, שהשפעתו על יהדות ספרד הייתה מכרעת

קרא עוד

ani@yadidbemadrid.com להצעות והערות כתוב לנו
una página de porlared, S.L. אתר של